Personální služby

Personaldienstleistungen

Koncepce v oblasti lidských zdrojů

Společnost WorkForces vyvíjí individuální koncepce v oblasti lidských zdrojů, využívajíc při tom svoji databázi personálu, což jí umožňuje nalézat dokonalá řešení personálních potřeb v případě každého zákazníka. Mezi naše koncepce patří:

  • Tvorba náborové inzerce
  • Analýzy potenciálu zaměstnanců
  • Realizace náborového procesu

Tvorba náborové inzerce

Zajišťování vhodných uchazečů o zaměstnání se neobejde bez správně formulované náborové inzerce. Tuto inzerci pro Vás vytvoříme a dokonale ji sladíme s Vašimi přáními a požadavky. Navíc využíváme svých možností ke zveřejnění této inzerce prostřednictvím různých kanálů, čímž vhodným způsobem zajišťujeme její dostupnost pro mnoho potenciálních zaměstnanců. Díky tomu Vaší pozornosti neunikne žádný talent pro Váš podnik.
Vaší další výhodou, pověříte-li nás tvorbou své náborové inzerce, je to, že jako podnik zůstáváte zcela anonymní, což Vám umožňuje výběr nových zaměstnanců, aniž byste se při tom vystavovali riziku případných předpojatých názorů.

Analýzy potenciálu zaměstnanců

Za účelem nepřetržitého zvyšování výkonnosti Vašich zaměstnanců a tím i Vašeho podniku, pro Vás rádi zajistíme provedení analýz potenciálu, a to u potenciálních i stávajících zaměstnanců.

Realizace náborového procesu

Realizace náborového procesu společností WorkForces zahrnuje správu došlých žádostí o zaměstnání, prvotní výběr sloužící k roztřídění případných vhodných zaměstnanců a vyrozumění méně vhodných uchazečů o tom, že nebudou přijati.
Výhoda je při tom však rovněž na straně uchazečů, kteří se svojí žádostí o místo neuspějí. Skutečnost, že se o zaměstnání ucházeli naším prostřednictvím, pro ně znamená možnost získat vhodné místo v jiném podniku

Dočasná práce a metoda Try & Hire

Princip přenechání zaměstnanců Vám umožňuje zaměstnat, na krátkou i dlouhou dobu, nové a kvalifikované pracovníky. Tito pracovníci jsou součástí naší databáze personálu a Vy se díky našemu sofistikovanému procesu výběru můžete spolehnout na to, že budou pro Váš podnik vhodní.

V podobě metody Try & Hire Vám nabízíme příležitost, jak si nejprve pro svůj podnik vybrat pracovníky z naší databáze s tím, že existuje možnost jejich následného převzetí, budete-li s nimi spokojeni. Díky tomu můžete pracovníka zaměstnat na zkušební dobu, aniž byste při tom byli omezeni lhůtou jednoho měsíce. Naopak, máte možnost se v klidu přesvědčit o kvalifikaci a začlenění příslušného pracovníka do Vašeho podniku.

Zde si přečtěte více o výhodách leasingu personálu.

Zprostředkování personálu

Zprostředkování personálu představuje personální služby, zaměřené na vypracování správného a vhodného náborového procesu pro Vás a Váš podnik. Patří sem služby, jako je tvorba vhodné náborové inzerce nebo přijímání uchazečů o zaměstnání.
Opíraje se o své, dlouhodobou činností osvojené, odvětvové know-how a v těsné koordinaci s Vámi, vypracujeme koncepci postupu v rámci náborového procesu, přičemž Vám rádi pomůžeme i se závěrečným rozhodovacím procesem.

Zde si přečtěte více o výhodách zprostředkování personálu.