Tiráž a ochrana dat

Tiráž a ochrana dat

Tiráž

Firma

Workforces Industrial Services GmbH

Hlavní sídlo

4060 Leonding, Welser Straße 42
Telefon +43 732 772293
Fax +43 743 772293 89
E-Mail office@workforces.at

Vedení společnosti

Dipl.-Ing. Oliver Kronawittleithner, MBA
Wilhelm Berghammer, MBA
Dipl.-Ing. Stefan Salhofer, MSc

Obchodní rejstřík

Zemský soud v Linci
FN 450786x

Články a texty na těchto webových stránkách

Workforces Industrial Services GmbH. Všechna práva vyhrazena. Za obsah webových stránek, na něž vedou zde uváděné odkazy, žádným způsobem neodpovídáme. Jejich obsah nemůžeme nijak ovlivnit a ani si ho žádným způsobem neosobujeme.

Ochrana údajů

Zachovávání důvěrnosti osobních údajů

S osobními údaji, které shromažďujeme a zpracováváme za účelem realizace smluvních závazků, zacházíme plně v souladu s právními předpisy na ochranu dat. Jakékoli další použití nad tento rámec, není-li toto, ve shodě se zákonem na ochranu dat, odůvodněno oprávněnými zájmy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je možné pouze s Vaším svolením po předchozím oznámení. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (např. sdělením odeslaným do e-mailové schránky office@workforces.at). Právo zpracovávat data za účelem plnění smlouvy tím zůstává nedotčeno.

Požívání osobních údajů

Společnost WorkForces zpracovává Vámi uvedené osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa atd.), aby Vám mohla poskytovat přístup ke speciálním informacím, a aby s Vámi mohla vejít v kontakt v rámci obchodního vztahu. Jestliže to bude nezbytné pro plnění smlouvy, budou Vaše osobní údaje, po Vašem předchozím vyrozumění, předány rovněž dalším divizím společnosti Workforces Industrial Services GmbH.

Údaje o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Divize Rentsales používá data získaná prostřednictvím služby Google Analytics k vylepšování webových stránek pro jejich návštěvníky. Tato data umožňují zkracovat dobu načítání stránek, zjednodušují orientaci při jejich prohlížení a generují obsah, který je pro dané návštěvníky zajímavý.
Google Analytics využívá tzv. soubory cookie, což jsou textové soubory ukládané na Vašem počítači, umožňující analýzu Vašeho způsobu používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), vygenerované prostřednictvím souborů cookie, se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocování Vašeho používání těchto webových stránek, sestavování zpráv o webových aktivitách pro provozovatele těchto webových stránek a k tomu, aby mohla poskytovat další, s používáním těchto webových stránek a internetu spojené, služby. Rovněž společnost Google může tyto informace popřípadě předat třetím osobám, pouze však tehdy, stanoví-li tak zákon, nebo pokud tyto třetí osoby tato data zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat Vaši IP adresu s jinými daty, které má společnost Google k dispozici. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého webového prohlížeče. Pro tento případ Vás však upozorňujeme na to, že poté již nebude zaručena možnost využívání veškerých funkcí těchto webových stránek v plném rozsahu.

Odhlášení se z odběru zpravodaje nebo reklamních e-mailů

Nechcete-li již dostávat náš zpravodaj nebo naše reklamní e-mailové zprávy, klikněte, prosím, na odkaz s názvem „Odhlášení zpravodaje“, který je obsažen ve všech e-mailech zasílaných společností WorkForces. Kromě toho se můžete kdykoli odhlásit rovněž např. tím, že nás o tom informujete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy:
Tel.: +43 732 772293
E-mail: office@workforces.at 

Tyto stránky používají službu HotJar Web Analytics ke zlepšení jejich uživatelské přívětivosti a zážitku návštěvníků z prohlížení. Mohou být zaznamenávána kliknutí myší a pohyby při rolování po těchto stránkách. Rovněž zadání učiněná na těchto webových stránkách pomocí klávesnice mohou být zaznamenávána. Tento záznam však neprobíhá ve vztahu ke konkrétní osobě, která tak není ztotožněna a zůstává anonymní. HotJar tato data nezaznamenává na stránkách, které systém HotJar nevyužívají. Službu HotJar můžete deaktivovat. Za tímto účelem kontaktujte provozovatele HotJar prostřednictvím webové adresy https://www.hotjar.com/contact.