Zajišťování pracovníků na dočasný výkon práce

Zajišťování pracovníků na dočasný výkon práce

Potřebujete kvalifikované pracovníky, a to co nejdříve?

Naše zaměstnanecká agentura pro Vás, díky naší mimořádné rozsáhlé databázi pracovníků, najde vhodný personál i ve velmi krátké lhůtě.

Potřebujete pracovníky, abyste zvládli vyřídit prudký nárůst zakázek, nebo personál na dočasné projekty?

My Vám tyto pracovníky v souladu s Vašimi požadavky poskytneme – rychle, flexibilně a s jasně kalkulovatelnými náklady.

Vyčerpali jste své zdroje, co se týče zajišťování náročných administrativních činností?

Naši poskytovatelé personálních služeb za Vás převezmou jakékoli administrativní záležitosti v oblasti lidských zdrojů.

Chcete snížit personální náročnost administrativních činností nebo snížit headcount, současně se však nechcete vzdát svých osvědčených zaměstnanců?

V rámci leasingu personálu rádi převezmeme Vaše zaměstnance do našeho kmenového personálu, přičemž tito budou i nadále pracovat pro Váš podnik.

Nemůžete kvůli důležitému projektu postrádat žádného ze svých zaměstnanců?

V případě dovolené, nemoci nebo karenční lhůty zaměstnance pro Vás za tohoto zajistíme náhradu.

Přenechání zaměstnanců představuje ve svém principu model, jenž Vám, při prudkém nárůstu zakázek a realizaci důležitých projektů, umožňuje získat v krátké lhůtě nové, kvalifikované zaměstnance. Díky své mimořádně rozsáhlé databázi pracovníků jsme schopni zabezpečit pro Vás vhodný personál v nejkratší možné lhůtě.
Námi vyvinutý, vytříbený proces nám umožňuje nalézt pro Vás spolehlivé a profesionálně zdatné pracovní síly. 

Try & Hire

Další komponentou leasingu personálu je princip označovaný jako Try & Hire. Tento Vám, jako podniku, umožňuje najmout si v rámci leasingu personálu některého z našich pracovníků a získat tak dostatek času, abyste se mohli přesvědčit o jeho schopnostech a tento se popř. mohl stát Vaším dlouhodobým zaměstnancem. V okamžiku, kdy budete s naším zaměstnancem spokojeni natolik, že ho budete chtít zaměstnat jako svého stálého zaměstnance, existuje možnost jeho převzetí, budou-li s tím všechny tři strany souhlasit.