Zprostředkování personálu

Zprostředkování personálu

Chcete snížit své náklady na personál a ušetřit čas v rámci procesu výběru zaměstnanců?

Nechte to na nás, jsme schopni převzít Váš kompletní náborový proces.

Chcete se plně soustředit na svoji hlavní obchodní činnost a nábor zaměstnanců přenechat zkušeným partnerům?

Díky svému, dlouhodobou činností osvojenému, odvětvovému know-how pro Vás dokážeme nalézt vhodné zaměstnance.

Potřebujete vypracovat individuální náborovou inzerci?

My ji pro Vás, v těsné spolupráci s Vámi, vytvoříme v podobě, která bude v souladu s Vašimi individuálními požadavky.

Potřebujete pomoci s náborovým procesem?

Naším cílem je doprovázet Vás během celého procesu výběru zaměstnanců, a to až po rozhodovací proces. Za účelem oslovení potenciálních zaměstnanců při tom využíváme různé kanály.

Výběr zaměstnanců po zveřejnění volného pracovního místa představuje často klopotný a zdlouhavý proces, spojený jak s nemalými personálními náklady, tak i s vysokou mírou náročnosti pro personál.

My pro Vás vyhledáme zaměstnance přesně odpovídající Vašemu požadovanému profilu a umožníme Vám tak plně se soustředit na svoji hlavní obchodní činnost, na niž budete moci využít veškeré své zdroje. V těsné koordinaci s Vaším podnikem vypracujeme a zveřejníme individuální náborové inzeráty, přičemž k oslovení cílových skupin daného odvětví využijeme vybrané kanály a média, a převezmeme náborový proces až po fázi výběru k roztřídění vhodných kandidátů.

Své poradenské služby Vám rádi nabídneme rovněž v rámci rozhodovacího procesu.