Pro naše zaměstnance

Pro naše zaměstnance

Další vzdělávání

Různé formy dalšího vzdělávání Vám umožňují zvýšit vyhlídky na získání zaměstnání. WIFI Oberösterreich nabízí řadu kurzů, které Vám mohou pomoci se zvýšením Vaší profesní kvalifikace.

Jedním z nejvýznamnějších je kurz k získání oprávnění řídit vysokozdvižné vozíky, který je nabízen v 5 různých jazycích. Těmito jsou: němčina, angličtina, srbochorvatština, turečtina a arabština.
Navíc jsou k dispozici některé podpůrné programy, které Vám mohou pomoci získat uvedené oprávnění s minimálními nebo dokonce nulovými náklady.

Dalším kurzem, který Vám může být prospěšný, je kurz k získání oprávnění k obsluze jeřábů. Rovněž tento lze absolvovat u WIFI Oberösterreich. Pro účast na tomto kurzu dalšího vzdělávání je však nezbytností znalost německého jazyka na úrovni nejméně B1.

Odsud můžete přejít na webové stránky WIFI Oberösterreich a k přihláškám kurzů.

Informace pro zaměstnance pojištěné u BUAK

Mnozí zaměstnanci ve stavebnictví nevědí, že jim v případě, že vůči BUAK neuvedou své bankovní spojení, nebude převedena mzda za dovolenou. Předejte, prosím, BUAK údaje o svém bankovním spojení, aby Vám mohla být mzda za dovolenou poukázána! Zde najdete tiskopis, který můžete zaslat své bance k vyplnění.

Mnozí zaměstnanci ve stavebnictví nevědí, že mají v případě nespotřebování dovolené po ukončení pracovního poměru nárok na vyplacení mzdy za dovolenou. O mzdu za dovolenou si můžete požádat prostřednictvím tiskopisu BUAK, pomocí několika málo kroků, které Vám nezaberou příliš času. Výši mzdy za dovolenou si každý vypočítá na základě svých odpracovaných týdnů čekací doby (Anwartschaftswochen) a proto může být různá.

Vyrovnání daně ze mzdy

Někteří zaměstnanci rezignují na své peníze z vyrovnání daně ze mzdy, neboť jim toto připadá příliš náročné. Spolkové ministerstvo financí však na svých webových stránkách nabízí službu FinanzOnline.at, která umožňuje provést vyrovnání daně ze mzdy zcela jednoduše online, a to pomocí jen několika málo kroků.

Nejprve se musíte zaregistrovat jako soukromá osoba, načež budete přesměrováni dále na Online Portal.
Pro bezproblémové zvládnutí i tohoto portálu byl pro službu FinanzOnline.at prostřednictvím webových stránek vienna.at zveřejněn Návod krok za krokem, jenž podává vysvětlení a obsahuje popis každého textového pole, které je třeba vyplnit.